‘Dan passen we de structuur van jouw
organisatie toch aan’